Viszonteladói Program

Kedves Ügyfelünk!

10% jutalék!

Örömünkre szolgál, hogy rész kíván venni Viszonteladói programunkban.

Kérjük, olvassa el a részvételi feltételeket és a lenti gomb megnyomásával erősítse meg csatlakozási szándékát.

VISZONTELADÓI PROGRAM RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

Együttműködés feltételei

A viszonteladói programban résztvevő partner és a partner által hozott új ügyfelek nem különböznek más ügyféltől, azonos elbírálás alá esnek, tehát a Servergarden mindekori ÁSZF-je és az ügyféllel kötött szerződés szabályozza a használat feltételeit.

Amennyiben nem kíván részt venni a programban, abban az esetben az ügyfélfiókjában, Ticketben kell a partnernek jeleznie a kilépési igényét.

Regisztráció

A Partner az ügyfélfiókban létrejövő link segítségével regisztráltatja az ügyfeleit. Az így regisztrált ügyfelek vásárlásaiból, a Partnernek járó jutalékot azonnal látja a Partner az ügyfélfiókjában. Amennyiben a partner által hozott új ügyfél nem a link segítségével regisztrál, úgy partner a jutalékra nem jogosult az adott ügyfél tekintetében, ez utólag nem módosítható, illetve érvényesíthető.

A Servergarden fenntartja a jogot a technikai megoldás megváltoztatására.

Termékek

Viszonteladói programban szereplő termékeket a partner a saját ügyfélkapujában a viszonteladói program/jutalékok/product mezőben látja. A Servergarden fenntartja magánk a jogot, hogy termékeket vonjon ki, termék konfigurációt és árat változtasson a jelen megállapodás köréből.

Jutalékok

A Viszonteladói program jutalékát a partner a saját ügyfélkapujában, a viszonteladói program/jutalékok/jutalék mezőben látja.

A jutalék a partner által hozott új ügyfelek által ténylegesen kifizetett havidíjakra vonatkoznak, ezen összegek képezik az elszámolás és ezáltal a jutalék alapját.

A partner a kapott jutalékával szabadon rendelkezik, azt jóváírás formájában megoszthatja az ügyfelével, akár a teljes portfólióra vagy akár egyes termékekre.

A már megkötött, hűségidővel rendelkező szolgáltatásokra a hűségidő lejáratáig az árak változatlanok maradnak. A módosításokról a partnerek értesítést kapnak.

Pénzügyi elszámolás

Az új ügyfelek után a partner részére a „Jutalékok” pont alapján járó jutalék összegét a Felek negyedévente utólag számolják el. Az elszámolás alapja a partner ügyfélfiókjában megjelenő tételes lista és a partner által hozott új ügyfelek által a Servergarden részére ténylegesen megfizetett összegek. Az ügyfélfiókban lévő tételes elszámolást, teljesítés igazolásként fogadják el.

Az elszámolás az érintett negyedévet követő hónap 20. napjáig történik meg.

Az ügyfélfiókban található tételes lista tartalmazza az elszámolt időszakra vonatkozó havi bontású értékesítési adatokat és az alapján járó jutalék összegét. Az elszámolás alapján a Partner a fenti időpontig megküldi a Servergarden részére a számlát. A számlát a Partner a invoice@servergarden.hu email címre küldi meg.

Partner az elszámolt jutalék összegéről jogosult a mindenkori ÁFA törvénynek megfelelő formában és tartalommal, SZJ 74.87. Ügynöki üzleti szolgáltatás címen számlát kiállítani a Servergarden felé. A számla teljesítési időpontjának meg kell egyeznie az elszámolás kiállítási dátumával. A számla fizetési határideje a kiállítástól számított 15. naptári nap. Felek megállapodnak abban, hogy a számla pénzügyi rendezésére a Servergardennek a Partnerrel szemben fennálló követelésébe történő beszámításával (kompenzációval) is rendezésre kerülhet, azaz a Felek dönthetnek úgy, hogy a jutalék összegével a partner által a Servergarden részére fizetendő valamely díjat csökkentik.

Csak olyan megrendelés után illeti meg jutalék a Partnert, amely a partner által hozott új Ügyfél részéről pénzügyileg teljesítésre került.

Program megszűnése

A Viszonteladói programot a Servergarden indoklás nélkül megszüntetheti. A program megszűnése esetén azon élő szolgáltatásokra, amelyekre nincs a partner által hozott ügyfélnek hűségideje a szolgáltatás igénybevételétől 3 hónapig, azon szolgáltatásokra amelyek hűségidővel rendelkeznek, a hűségidő végéig megfizeti az adott szolgáltatáshoz tartozó jutalékot a partnernek.