Megrendeléssel és szerződéskötéssel kapcsolatos információk

Megrendeléssel és szerződéskötéssel  kapcsolatos információk

Ügyfélszolgálat

A hét minden munkanapján 09:00-tól 17.00-ig

Telefon: +36-1-432-3133

e-mail: info@servergarden.hu

Levelezési cím:  Servergarden Kft, 1101 Budapest,  Expo tér 5-7.

Technika  ügyfélszolgálat

A hét minden napján 00:00-tól 24.00-ig

Telefon: +36-1-432-3133

e-mail: support@servergarden.hu

Számlázás

e-mail cím: billing@servergarden.hu

Sales

e-mail cím: sales@servergarden.hu

Megrendelés folyamata

E-mailes megrendelés

A szerződés e-mailes megrendelés esetén az alábbiak szerint jön létre a Felek között:

           
  • az Ügyfél e-mailen megküldi megrendelését a Szolgáltató részére, aki a megrendelt szolgáltatásnak és az Ügyfél által megadott adatoknak megfelelő egyedi szerződést készít el és az Ügyfél részére azt megküldi aláírásra, annak megadott levelezési címére. A Felek az egyedi szerződés tartalmáról írásban (e-mailen) annak véglegesítése és aláírása előtt egymással egyeztetnek.
  • amennyiben az Ügyfél az egyedi szerződés elfogadja, azt cégszerűen aláírni és visszaküldeni köteles a Szolgáltatónak az alábbi visszaküldési módok valamelyikén: faxon – másolatban (aláírva)/        szkennelt formában – másolatban (aláírva), postán – eredetiben (aláírva)

A Szolgáltató a hozzá beérkező, aláírt és az előzőekben felsorolt formátumok valamelyikének megfelelő szerződés alapján, a beérkezést követően haladéktalanul megkezdi a szolgáltatás installálását

a Szolgáltató a hozzá beérkező, aláírt és az előzőekben felsorolt formátumok valamelyikének megfelelő szerződést, a beérkezést követően haladéktalanul aláírja és megküldi az Ügyfél levelezési címére.

A szerződés kezdete, a szolgáltatás műszaki átadásának napja, amelyről a Servergarden e-mailben haladéktalanul értesíti az Ügyfelet.

Online megrendelés és szerződéskötés

A szerződés online szerződéskötés esetén az alábbiak szerint jön létre a Felek között:

A szerződés a Felek között azzal jön létre, hogy Szolgáltató a Megrendelő online felületén leadott elektronikus megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, elektronikus úton 3 munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg haladéktalanul elkezdi a szolgáltatás installálását. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés tartalmától el kíván térni, az jelezni köteles és a Felek egymással írásban egyeztetnek a megrendelés pontos, Szolgáltató részéről is elfogadható tartalmáról.

(A szerződés kezdete, a szolgáltatás műszaki átadásának napja, amelyről a Servergarden elektronikus úton haladéktalanul értesíti az Ügyfelet.)

A szerződés megkötésének előfeltétele

A szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy az Ügyfél a személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa:

Ezek az adatok  Ügyfél esetén a következők: neve, székhely, levelezési cím, adószám/(magán személy esetén) szem.ig. szám

Kapcsolattartó adatok: adminisztratív/technikai kapcsolattartó: név, e-mail cím, telefonszám, szem.ig. szám .

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Ügyfél nem vagy hamisan adja meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen, azonban a Felek egymással elszámolni kötelesek az időközben esetlegesen nyújtott szolgáltatások tekintetében.


Hasznos volt ez a cikk?

mood_bad Nem tetszik 1
mood Tetszik 2
visibility Nézetek: 3012