Számlázással kapcsolatos információk

Számlázási folyamat

A szerződés kezdete a megrendelés dátuma, míg a szolgáltatás maga, a díjbekérőn meghatározott szolgáltatási díj Szolgáltatóhoz történő beérkezésekor indul.

Amennyiben Ügyfelünk az igényelt szolgáltatást a tárgyhónap 1-20. napja között rendeli meg, akkor az aktuális hónapról tört havi díjbekérő kerül számára kiállításra, 4 napos fizetési határidővel.

Amennyiben Ügyfelünk az igényelt szolgáltatást a tárgyhónap 20. napja után rendeli meg, akkor az aktuális hónapról időarányos - tört havi - plusz 1 következő teljes havi számla kerül számára kiállításra, 4 napos fizetési határidővel.

A számlázási fordulónap és egyben a számla esedékessége minden hónap első napja, mely előtt a díjbekérő 8 nappal generálódik le. (30 napos hónap esetén 23-án, 31 napos hónap esetén 24-én értelem szerűen.)

A díjbekérőn szereplő összeg kiegyenlítését követően, az Ügyfelünk számára elkészített elektronikus számlán a hozzánk beérkezett összeg jóváírásának dátuma fog szerepelni, ami egyben a számla keltét, a fizetési határidőt és a kiegyenlítés dátumát is jelenti egyben.

A számlázási folyamat kapcsán alkalmazott értesítések:

  • Megrendeléskor, a díjbekérő létrejöttével
  • 2 nappal a lejárati idő előtt
  • 1-5-10 nappal a lejárat után
  • Számlázási fordulónap előtt 8 nappal, amikor a díjbekérő generálódik.
  • A befizetés megtörténtekor (köszönő értesítőt)

A számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén Szolgáltató a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

A megrendelést követő 4 napon belül lehetőség van a megrendelt szolgáltatás azonnali lemondására, amely esetben a szolgáltatásért befizetett összeg/ek az Ügyfél számlájára 2 napon belül visszautalásra/visszafizetésre kerülnek.

Díjfizetés elmaradása esetén alkalmazható korlátozás

15 napos fizetési késedelem esetén a Szolgáltató naponta egyszer, 8-16h óra között 30 perces figyelmeztető szüneteltetést tarthat, 30 napos fizetési késedelem esetén a Szolgáltató leállíthatja a szolgáltatást. Szolgáltató mindkét esemény előtt 5 nappal köteles értesíteni a Megrendelőt a megadott e-mailcímen. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, a be nem jelentett adatváltozás miatt bekövetkező sikertelen értesítés esetén.

Amennyiben az Ügyfél a díjtartozást kiegyenlíti (vagy a részletfizetés vállalja), illetve a díjtartozás kiegyenlítését követően a visszakapcsolási igényt a Szolgáltatónak jelzi, úgy a Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását, minőségi vagy más jellemzőinek csökkentését haladéktalanul megszüntetni. Korlátozás feloldása során a Szolgáltató nettó 5.000 Ft-os visszakapcsolási díj ellenében aktiválja újra a szolgáltatást.


Hasznos volt ez a cikk?

mood_bad Nem tetszik 2
mood Tetszik 2
visibility Nézetek: 2624